ทำความรู้จักกับ อะไหล่รถเกี่ยว

อะไหล่รถเกี่ยว มีอะไรบ้าง

 

 

 

 

    รถเกี่ยวข้าว เครื่องจักรกลเกษตรที่สำคัญของชาวนา มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเพราะช่วยให้การเก็บเกี่ยวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เปลี่ยนแรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนอีกด้วย สำหรับส่วนประกอบของรถเกี่ยวข้าวมีอะไรบ้าง ดาวทองจักรกลพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ อะไหล่รถเกี่ยว กันค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

    1. ชุดช่วงล่างของรถเกี่ยวข้าว ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักทั้งหมด และเป็นส่วนยึดเกาะพื้นเพื่อการเคลื่อนที่ โดยจะมีหน้าตาคล้ายกับตีนตะขาบของรถแทรกเตอร์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย โครงเครื่องล่าง โซ่ ล้อขับ ล้อนำ ลูกกลิ้งโซ่บน - โซ่ล่าง และตีนตะขาบ

    2. ชุดถ่ายทอดกำลังและชุดขับเคลื่อน เป็นส่วนที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังระบบขับกลไกต่าง ๆ ซึ่งอะไหล่รถเกี่ยวที่ประกอบอยู่ในชุดขับเคลื่อนนี้ ได้แก่ มู่เล่ย์และสายพาน ชุดระบบไฮดรอลิค

    3. ล้อตีนตะขาบ เป็นส่วนที่สำคัญเพราะใช้ในการขับเคลื่อน โดยจะต้องเลือกใช้งานตีนตะขาบที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวเครื่อง

    4. ชุดเครื่องนวด จะทำหน้าที่ในการแยกเมล็ดออกจากรวงข้าว โดยประกอบด้วยตะแกรงนวดบน ตะแกรงนวดล่าง และลูกนวด

    5. เครื่องยนต์ต้นกำลัง จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีกำลังเครื่องอยู่ระหว่าง 180 อะไหล่รถเกี่ยว ถึง 260 แรงม้า

    6. ที่บรรจุข้าวเปลือก เป็นส่วนที่ไว้พักเมล็ดข้าวที่ได้จากการนวด เพื่อรอลำเลียงไปยังรถบรรทุก

    7. สถานีควบคุม จะมีเบาะที่นั่งสำหรับรถเกี่ยวและมีระบบบังคับต่าง ๆ สำหรับคนขับ เพื่อใช้ในการควบคุมรถเกี่ยวข้าว

    8. ชุดหัวเกี่ยว ทำหน้าที่ในการตัดและลำเลียงต้นข้าวไปยังชุดเครื่องนวดเพื่อแยกเมล็ด โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

         - ล้อโน้ม ทำหน้าที่โน้มต้นข้าวเข้าหาใบมีด

         - ชุดใบมีด ทำหน้าที่ตัดต้นข้าวให้ขาดจากโคนต้นข้าว

         - เกลียวลำเลียงหน้า จะรวบรวมต้นข้าวมายังส่วนหน้าของชุดหัวเกี่ยว

    9. ช่องทางออกเปลือกข้าว ช่องทางการปล่อยข้าวเปลือกที่ผ่านการนวดไปยังที่บรรจุข้าวเปลือก

    10. ช่องทางออกของฟาง อยู่ทางด้านหลังของรถเกี่ยวข้าว

 

 

    ต้องการอะไหล่รถเกี่ยวข้าว คุณภาพดี ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกร ดาวทองจักรกล ผู้นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่รถเกี่ยว อะไหล่รถไถ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ จำหน่ายทั้งส่ง-ปลีก บริการจัดส่งทั่วประเทศ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 062-597-1555

E-mail : [email protected]

Website : https://daothongjakkhon.com/

 

 

 

 

 

อ้างอิงเนื้อหา : http://industrial.brandrankup.com/13ส่วนประกอบของรถเกี่ยวข้าว/

เทคนิคการเลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถให้เหมาะสมกับงาน

 
 

เลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถอย่างไรดี


อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เป็นอะไหล่รถไถที่ใช้ในภาคการเกษตร เพราะการที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี และได้ผลผลิตจำนวนมากจะต้องมีแรงงานที่มากพอในการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และเก็บเกี่ยวได้ ทันเวลา แต่ปัญหาในปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานได้เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจึงต้องมีตัวช่วยที่สามารถแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรแรงงาน และทำงานได้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวช่วยที่กล่าว ก็คือ เครื่องจักรกลการเกษตร ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือทุ่นแรงทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน และสามารถทำงานได้ทันต่อช่วงเวลาการเพาะปลูก

 


เครื่องจักรกลการเกษตรที่กล่าวถึง นั่นคือ รถไถ รถเกี่ยวข้าว เป็นเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้หลายรูปแบบจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมดิน การเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้
- การเตรียมดินปลูก ใช้ใบผาน ผานพรวน ใบมีดตีดิน ใบมีดดันดิน ใบคัดท้าย จอบหมุน อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ใช้ในการเตรียมดินและพรวนดิน ทำให้ดินละเอียดร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี การพรวนดินให้ละเอียดยังเป็นการกำจัดวัชพืช ซึ่งอะไหล่รถไถที่กล่าวไปข้างต้นมีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของหน้าดินที่เราต้องการ
- การเพาะปลูก เกียร์ขุดหลุม เครื่องหยอดเมล็ด อุปกรณ์ต่อพ่วงและอะไหล่รถไถที่ใช้ในงานเพาะปลูก
- การบำรุงรักษา เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องฝังปุ๋ย เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา คราดสปริง อะไหล่รถไถที่ใช้ในงานบำรุงรักษาพืชระหว่างการเพาะปลูก
- การเก็บเกี่ยว เครื่องคีบอ้อย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ชุดบุ้งกี๋ เครื่องขุดมันสำปะหลัง อุปกรณ์สำหรับงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย
หลังการเกี่ยวผลผลิต ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถที่ทำหน้าทีเก็บเศษตอซังข้าว หรือต้นพืชต่าง ๆ อะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร แทนการเผา จะทำให้ดินเกิดความเสียหาย สูญเสียธาตุอาหารในดินได้ ซึ่งการใช้เครื่องอัดฟางจึงเป็นทางออกในการเคลียพื้นที่ดินเก็บเศษเหลือทิ้งจากการทำนา นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกมากมาย สำหรับอะไหล่เครื่องอัดฟาง ได้แก่ เพลาปั่น PTO และยอยที่สามารถทำให้การทำงานของเครื่องอัดฟางนั้น ทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด เพิ่มความทนทานกับงานหนัก ลดปัญหาการบิด แตก ทำให้การเก็บฟางราบรื่นใช้งานได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ที่กล่าวไปข้างต้น อะไหล่รถไถ อะไหล่รถเกี่ยว และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ ยังมีอีกหลายชนิดให้ท่านได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมของงาน หากสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัด ยินดีให้บริการแก่ท่าน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่เครื่องจักรกลเกษตร

 

อ้างอิงเนื้อหา : https://kubotaasia.com/การเลือกใช้อุปกรณ์

งานถ่ายเอกสาร ตัวช่วยสำคัญสำหรับคัดลอกเอกสารทุกชนิด

           งานถ่ายเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกอาชีพเลยเพราะทุกอาชีพล้วนต้องใช้เอกสารประกอบการเรียน การสมัครงาน หรือสำเนาเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งบุคคลจำนวนมากที่มาใช้บริการงานถ่ายเอกสาร ได้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ พนักงานออฟฟิศ บุคคลทั่วไป เป็นต้น

 

 

 

 

ซึ่งความสำคัญของงานถ่ายเอกสาร ดังนี้

 

 

           1. การสำเนาเอกสารเป็นหลักฐานยืนยันที่ดีที่สุด

           2. การเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยียังไม่เป็นที่วางใจในการจัดเก็บข้อมูล 

           3. ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความต่อเนื่องในการทำงาน

           4. เป็นทางเลือกสำหรับคนงบน้อย โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเอง

           5. ทำสำเนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่จำกัดจำนวน

           6. ขั้นตอนและวิธีการใช้งานใช้งานง่าย

           7. มีการทำสำเนาที่มีความชัดเจน

           8. ไม่ต้องพิมพ์เอกสารที่เหมือนกันทุกประการ

           9. ถ่ายเอกสารที่เป็นรูปได้ 

 

 

ซึ่งบริการหลักของบริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่      

 

 

           - งานถ่ายเอกสาร ปริ้น Copy Scan A4-A0 ไซส์ยาวพิเศษ

           - งานพิมพ์เขียวดิจิตอล

           - งานเย็บเล่ม


           - เข้าเล่มหุ้มสัน

           - กล่องใส่เอกสาร A0-A1-A2

           - ตัวอย่างผลงาน

 

 

 

 

           ดังนั้นหากกำลังมองหาศูนย์ถ่ายเอกสารที่ให้บริการอย่างครบวงจร งานปริ้น งานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์เขียวดิจิตอล งานเย็บเล่ม บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และทีมงานมืออาชีพ เราพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร บริษัทเอกชน พร้อมรับงานจำนวนมากในราคาที่เหมาะสม ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม รับเข้าเล่มหุ้มสันกาว  สนใจบริการ คลิก

------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ร้านถ่ายเอกสาร ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคดิจิทัล ? 

เข้ารูปเล่มเอกสารให้สวยงาม ด้วยงานเย็บเล่ม จากบีเอ็มซี (ไทยแลนด์) 

วิธีเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต 

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก


 

งานถ่ายเอกสาร ตัวช่วยสำคัญสำหรับคัดลอกเอกสารทุกชนิด

           งานถ่ายเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับทุกอาชีพเลยเพราะทุกอาชีพล้วนต้องใช้เอกสารประกอบการเรียน การสมัครงาน หรือสำเนาเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งบุคคลจำนวนมากที่มาใช้บริการงานถ่ายเอกสาร ได้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ พนักงานออฟฟิศ บุคคลทั่วไป เป็นต้น

 

 

 

 

ซึ่งความสำคัญของงานถ่ายเอกสาร ดังนี้

 

 

           1. การสำเนาเอกสารเป็นหลักฐานยืนยันที่ดีที่สุด

           2. การเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยียังไม่เป็นที่วางใจในการจัดเก็บข้อมูล 

           3. ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความต่อเนื่องในการทำงาน

           4. เป็นทางเลือกสำหรับคนงบน้อย โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเอง

           5. ทำสำเนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่จำกัดจำนวน

           6. ขั้นตอนและวิธีการใช้งานใช้งานง่าย

           7. มีการทำสำเนาที่มีความชัดเจน

           8. ไม่ต้องพิมพ์เอกสารที่เหมือนกันทุกประการ

           9. ถ่ายเอกสารที่เป็นรูปได้ 

 

 

ซึ่งบริการหลักของบริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่      

 

 

           - งานถ่ายเอกสาร ปริ้น Copy Scan A4-A0 ไซส์ยาวพิเศษ

           - งานพิมพ์เขียวดิจิตอล

           - งานเย็บเล่ม


           - เข้าเล่มหุ้มสัน

           - กล่องใส่เอกสาร A0-A1-A2

           - ตัวอย่างผลงาน

 

 

 

 

           ดังนั้นหากกำลังมองหาศูนย์ถ่ายเอกสารที่ให้บริการอย่างครบวงจร งานปริ้น เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต งานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์เขียวดิจิตอล งานเย็บเล่ม บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และทีมงานมืออาชีพ เราพร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กร บริษัทเอกชน พร้อมรับงานจำนวนมากในราคาที่เหมาะสม ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม  สนใจบริการ คลิก

------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ร้านถ่ายเอกสาร ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคดิจิทัล ? 

เข้ารูปเล่มเอกสารให้สวยงาม ด้วยงานเย็บเล่ม จากบีเอ็มซี (ไทยแลนด์) 

วิธีเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต 

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก


 

บริการซ่อมปั๊มน้ำอุตสาหกรรม | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.

รับซ่อมปั๊มน้ำ ซ่อมมอเตอร์ วาล์วอุตสาหกรรม โดย มาร์แชล ฟลูอิด 


ปัญหาปั๊มน้ำเป็นปั๊มเรื่องใหญ่สำหรับการทำงานอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร อาคารพาณิชย์ เพราะแน่นอนว่าการใช้น้ำเพื่อใช้ในการทำงาน การชะล้าง หรือการบริโภคเองล้วนเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อปั๊มน้ำมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะกระทบกับการทำงานในวงกว้างได้ แล้วการซ่อมปั๊มน้ำ ซีลปั๊มน้ำ ซ่อมมอเตอร์อุตสาหกรรม ต้องทำอย่างไร มาร์แชล ฟลูอิด หาคำตอบมาให้แล้ว 

 

 

รับซ่อมปั๊มน้ำ  รับซ่อมปั๊มน้ำ  รับซ่อมปั๊มน้ำ


 

 

งานแก้ปัญหาปั๊มน้ำ มอเตอร์อุตสาหกรรม 


มาร์แชล ฟลูอิด ผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำ ที่ได้รับความไว้วางใจมากอย่างยาวนาน ด้วยผลงานทั่วประเทศ และความไว้วางใจมาตลอด ทำให้เรายืนหนึ่งเรื่องการซ่อมปั๊มน้ำในโรงงาน ซ่อมปั๊มน้ำในอุตสาหกรรม เพราะเราเล็งเห็นว่าปัญหาปั๊มน้ำ นับเป็นเรื่องใหญ่กับการดำเนินงานและกิจการ ไม่เพียงแต่ปั๊มน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมไปมอเตอร์อุตสาหกรรม วาล์วอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงปั๊มน้ำมาอย่างยาวนาน […] อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด
http://www.marshal-fluid.com
marshalfluid.brandexdirectory.com

 

____________________________________________________

 

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

 

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

 

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

 

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15